Salgs – og Leveringsbetingelser

 Nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Nordic Petfood Company ApS. 

Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Nordic Petfood Company ApS og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Nordic Petfood Company ApS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Nordic Petfood Company ApS og Køber. Nordic Petfood Company ApS er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om Nordic Petfood Company ApS ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Produktbeskrivelser og fodringsvejledninger er tilgængelige i vores INFOCENTER, samt på de enkelte produkter.

1. Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget Nordic Petfood Company ApS skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet, i form af endelig faktura.

2. Logistikgebyr
Køber betaler som udgangspunkt et logistikgebyr på 400 kr. pr ordre.
Ved ordrer der Netto ex. moms overstiger 6000 kr. er logistikgebyret dog kun 199 kr.
Gratis fragt: Ved udcheckning kan Køber notere ordrenummeret på en eksisterende ordre fra ACANA/ORIJEN, og dermed opnå gratis fragt på deres ordre hos Nordic Petfood Company ApS.
Ovenstående logistikpriser forudsætter at alle kvart, halv og helpaller byttes ved levering, således at hvis fragtmanden medbringer Kunden 1 helpalle, giver Kunden fragtmanden 1 helpalle med retur.
Kan kunden ikke give byttepaller, er Nordic Petfood Company ApS nødsaget til at fakturere Kunden 100 kr. pr manglende byttepalle.

3. Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Nordic Petfood Company ApS anses for sket, ved overgang til første fremmede fragtfører. Forsendelsen af varer sker med Postnord. Leveringstiden er almindeligvis 1-2 dage, hvis bestillingen er Nordic Petfood Company ApS i hænde inden klokken 12.

Maksvægt pr. Europalle: 600 kg.
Ønskes større ordrer leveret på flere mindre paller, er dette muligt mod højere logistikgebyr.

4. Forsinkelse
Såfremt Nordic Petfood Company ApS ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist kan køber skriftligt hæve købet. Et evt. erstatningskrav mod Nordic Petfood Company ApS er begrænset i henhold til pkt. 11 og pkt. 12.

5. Risikoen for varerne
Risikoen for de købte varer overgår til Køber, ved levering til første fremmede fragtfører. Det er derfor NØDVENDIGT, at KØBER kontrollerer pallen ved modtagelse, og får eventuelle skader noteret på fragtbrevet.
Nordic Petfood Company ApS yder ikke refusion/godtgørelse/erstatning af skadede varer, medmindre det er noteret på fragtbrevet.
Vælger Køber at tillade fragtføreren at stille varerne uden underskrift, hæfter Køber selv for eventuelle skader.
Ved skade, afhenter godstransportøren det skadede hos Køber.

6. Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Nordic Petfood Company ApS, skal påberåbes uden ugrundet ophold til info@nordicpetfoods.dk

7. Klager
For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Nordic Petfood Company ApS har stillet dig i udsigt, hvilket er hvad der fremgår af bagsiden på posen.

8. Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale ved faktura.
Alle priser i Nordic Petfood Company ApS – på web-adressen http://shop.nordicpetfoods.dk – er ekskl. Moms.
Nordic Petfood Company ApS forbeholder sig retten til at ændre priser på baggrund af eksempelvis valutakurs-udsving samt prisforhøjelser fra Leverandører og Producenter.

Betaling skal ske inden 20 dage fra fakturadato medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Nordic Petfood Company ApS og Køber.

9. Ændringer
Nordic Petfood Company ApS produkter bliver løbende opdateret, og disse ændringer sker uden varsel.
Nordic Petfood Company ApS vil dog løbende opdatere produktbladene i INFOCENTERET, hvilket Køber altid bør holde sig up to date på.
Nordic Petfood Company ApS vil i tilfælde af større ændringer være behjælpelig og udsende mails om ændringerne.

10. Produktansvar
Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil. Såfremt der 
rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses Nordic Petfood Company ApS ansvar til leverancens værdi.

11. Følgeskader/Indirekte tab
Nordic Petfood Company ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.

12. Force majeure
Nordic Petfood Company ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Nordic Petfood Company ApS rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. 
Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af 
annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Nordic Petfood Company ApS.

13. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Salgs- og Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige 
eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed 
påvirkes eller forringes deraf.

14. Ejendomsforbehold
Nordic Petfood Company ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

15. Forbud mod videresalg
Produkter må ikke videresælges til personer uden for gruppen af almindelige slutbrugere, herunder andre forhandlere eller virksomheder.
Videresalg der kan sidestilles med distribution er øjeblikkeligt opsigelsesgrundlag, og Nordic Petfood Company ApS kan kræve erstatning i det omfang der er lidt et tab.

16. Forhandler-rabat
Udgår

17. Håndtering af produkter
Produkter købt af Nordic Petfood Company ApS må udelukkende sælges i Original Emballage.
Køber må på ingen måde, eller i noget omfang, ompakke produkterne eller ændre poserne, uden skriftlig tilladelse fra Nordic Petfood Company ApS.

18. Værneting
Værnetinget for vores samhandel er Retten i Aalborg.